Øyeblikk: Migrant Mother (Dorothea Lange)

Dette er et ikonisk bilde, tatt av fotografen Dorothea Lange i 1936. Da var hun i tjeneste hos Farm Scurity Administration (FSA) som sendte henne ut på den amerikanske landsbygda for å dokumentere tilstanden under "The Great Depression". Bildet er også unikt fordi dette er både dokumentarisk men også iscenesatt. Lange tok i alt en … Fortsett Øyeblikk: Migrant Mother (Dorothea Lange)